Slettheia Familiebarnehage
Forsiden
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
117691 sidevisninger
 
FORELDREBETALINGEN  ( 20/01/2023 )
BARNEHAGESATSENE PR. 01.08.22

BETALINGSSATSENE

Barnehagebetalingen beregnes med 11 terminer pr år. Første betalingstermin er 01.august og siste er 01.juni. Juli måned er fri. 

Makspris for en heldagsplass er kr 3050,-. 

Fra august 2022 er makspris for en barnehageplass kr 3 050 per måned.

Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nr 2, og 50 prosent for barn nr. 3.
Betaling for kost kommer i tillegg.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Husstander med lavere brutto årsinntekt enn kr 598 825 kan søke gratis kjernetid for
barn født i 2017, 2018, 2019 og 2020.
Husstander med lavere brutto årsinntekt enn kr 559 000 kan søke redusert
foreldrebetaling.

Kristiansand kommune bytter barnehagesystem, den nye foreldreportalen er
tilrettelagt for søknad om redusert foreldrebetaling.

Du finner informasjon og søknadsskjema på siden:
https://kristiansand.kommune.no/priser-bhg-sfo

Søk snarest mulig for å få vedtak i god tid før august. 
Søknadsfrist for å få innvilget
redusert foreldrebetaling fra august er 01.08.2022.

 

Irene Berg Jansson
Eier