Slettheia Familiebarnehage
Forsiden
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
109618 sidevisninger
 
FORELDREBETALINGEN  ( 13/08/2021 )
BARNEHAGESATSENE PR. 01.08.21

BETALINGSSATSENE

Barnehagebetalingen beregnes med 11 terminer pr år. Første betalingstermin er 01.august og siste er 01.juni. Juli måned er fri. Det blir ikke sendt ut regning. Det er forfall den 1ste i hver måned forskuddsvis. Kontonummeret vårt er: 8220.02.11983

Makspris for en heldagsplass er kr 3230,-.

    
Barnehage 
Pris for full plass i barnehage:

Brutto årsinntekt over 592 167 kroner: 3 230 kroner per måned.
 

Søskenmoderasjon barnehage:
Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nr 2, og 50 prosent for barn nr 3.


Redusert foreldrebetaling barnehage, satser gjeldende fra 01.08.2021

Familier med lavere inntekt enn 592 167  kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Betalingssatsen er 6 prosent av familiens skattepliktige årsinntekt.

Familier med barn født i 2016, 2017, 2018 og 2019 som har vedtak om redusert foreldrebetaling og samlet årsinntekt som er lavere enn 583 650 kroner vil i tillegg få 20 timer gratis kjernetid.

Kostpenger i kommunale barnehager er kr 210 per måned.
 
Irene Berg Jansson
Eier