Slettheia Familiebarnehage
Forsiden
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
121602 sidevisninger
 
FORELDREBETALINGEN  ( 23/06/2023 )
BARNEHAGESATSENE PR. 01.08.23

BETALINGSSATSENE

Foreldrebetaling for barnehage fra august 2023 

Makspris for en barnehageplass er 3 000 kroner per måned. 
Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nr 2, og 100 prosent for barn nr. 3. Betaling for kost kommer i tillegg. 
Fra august 2023 øker kostpenger i kommunale barnehager til 380 kroner per måned som følge av bystyrets vedtak om daglig måltid. For informasjon om kostpenger i private barnehager, se barnehagens nettsider eller kontakt barnehagen. 
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 
Husstander med lavere brutto årsinntekt enn kr 550 000 kan søke redusert foreldrebetaling. Husstander med lavere brutto årsinntekt enn kr 598 825 kan søke gratis kjernetid for barn født i 2018, 2019, 2020 og 2021. 
Du finner informasjon om ordningene på siden: https://kristiansand.kommune.no/priser-bhg-sfo 
Du søker redusert foreldrebetaling på foresattportalen: https://foresatt.visma.no/kristiansand 
Vi anbefaler at du søker snarest mulig for å få vedtak i god tid før august. Søknadsfrist for å få innvilget redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid fra august er 01.08.2023. 
Når du sender inn søknaden hentes summert inntekt fra siste skattemelding fra Skatteetaten. Det hentes ingen andre opplysninger enn summert inntekt. Hvis du søker med siste skattemelding er det ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon. Hvis din inntekt er redusert etter siste skattemelding, eller du ikke har skattemelding, så må du legge ved dokumentasjon. Det er ingen fritekstfelt i søknaden, så legg gjerne ved et skriv der du forklarer hva som er endret.