Slettheia Familiebarnehage
Forsiden
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
105406 sidevisninger
 
FORELDREBETALINGEN  ( 29/01/2021 )
BARNEHAGESATSENE PR. 01.01.21

BETALINGSSATSENE

Barnehagebetalingen beregnes med 11 terminer pr år. Første betalingstermin er 01.august og siste er 01.juni. Juli måned er fri. Det blir ikke sendt ut regning. Det er forfall den 1ste i hver måned forskuddsvis. Kontonummeret vårt er: 8220.02.11983

Makspris for en heldagsplass er kr 3135,-.

(Jfr. vedtak i Bystyret Juli 2018)

    
Søskenmoderasjonen er fortsatt den samme.   
For søsken nr 1:                    50 % av ord.pris
For søsken nr 2:                    70 % av ord.pris  
Full pris for det ELDSTE barnet. 
 
Irene Berg Jansson
Eier