Slettheia Familiebarnehage
Forsiden
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
92659 sidevisninger
 
Foreldreundersøkelsen 2018  ( 11/02/2019 )
Fornøyde foreldre 

 

Toppscore for barnehager i Kristiansand

Blant fem storbyer er foreldre i Kristiansand aller mest fornøyd med barnehagen sin.

Vegard Damsgaard

PUBLISERT: 17.JAN.2019 06:42

KRISTIANSAND: Det fremgår av den landsomfattende foreldreundersøkelsen som ble gjennomført i november, opplyser Utdanningsdirektoratet.

– Det er veldig gledelig å høre at folk er fornøyd. Det gjøres en veldig god jobb av de ansatte i byens barnehager, konstaterer Espen Veggeland Håland, leder av Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i Kristiansand.

Blant storbyene Oslo, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand kommer sørlandsbyen best ut.

To av tre er svært fornøyd

På spørsmål «hvor fornøyd eller misfornøyd er du totalt sett med barnehagen?» svarer 66 prosent, tilsvarende to av tre kristiansandsforeldre, at de er «svært fornøyd». 29 prosent svarer «ganske fornøyd».

Til sammenligning ligger de fire øvrige byene på mellom 55 og 60 prosents andel som er «svært fornøyd», og mellom 33 og 37 prosent «ganske fornøyd».

Dette er de fem største kommunene som har høy nok deltagelse blant både kommunale og private barnehager til at det er grunnlag for oppgi resultater på kommunenivå.

FAKTA: FORELDREUNDERSØKELSEN

For landet totalt sett svarer 93 prosent av foreldre at de er svært eller ganske fornøyd med barnehagen totalt sett. Foreldre er i størst grad enige i at barnet trives i barnehagen og føler seg trygg på personalet i barnehagen.

Samtidig er én av ti foreldre misfornøyd med mattilbudet i barnehagen. Det er dessuten noe nedgang i tilfredsheten med bemanningstettheten i 2018 sammenlignet med de to foregående årene.

FUB-lederen opplyser at de nå jobber med å gå dypere inn i materien, og undersøke via foreldrerepresentanter hva som kan forbedres i Kristiansand.

Men at utgangspunktet er det beste setter de høyt.

– Det er alltid noe å ta tak i. Vi ønsker at Kristiansand-barnehagen skal bli enda bedre på foreldresamarbeid. Sånn vi ser det er det heller ikke god nok bemanning tidlig på morgenen og sent på ettermiddagen. Dermed er det ikke alltid så lett å få god informasjon om barnet sitt når man henter og bringer, sier Espen Veggeland Håland.

Seks oppnår toppkarakter

På en skala fra 1 til 5 får seks barnehager i Kristiansand toppkarakterene 4,9 eller 5,0 – av 248 i hele landet.

Blant disse er det kun Kongsgård Barnehagesenter (4.9) som er kommunal, mens de øvrige fem er private: Lund barnehage (5.0), Læringsverkstedet barnehage Kuholmen (4.9), Slettheia familiebarnehage (5.0), Solkollen barnehage Søm (4.9) og Maritippen barnehage (4.9).

Foreldre til de yngste barna er noe mer tilfredse med barnehagetilbudet enn foreldrene til de eldste barna, selv om forskjellene er små. 97 prosent av foreldrene til de yngste barna opplever at barnet deres er trygt på personalet.

– En god start på livet i barnehagen er viktig for barnas trivsel, utvikling og utdanning. Foreldrenes tilbakemeldinger og tillit til barnehagen er viktige, og det er gledelig at foreldrene i stor grad er fornøyde og opplever at barna blir godt ivaretatt i barnehagen. Samtidig er det viktig alle barnehager bruker tilbakemeldingene til å bli enda bedre, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Den nasjonale foreldreundersøkelsen er gjennomført tre år på rad, og både deltagelse og svarprosent har økt hvert år.

Foreldrene svarer på en fem punkts skala fra helt enig til helt uenig, og svært fornøyd til svært misfornøyd – eller vet ikke. Undersøkelsen har om lag 30 spørsmål fordelt på ni hovedområder.