Slettheia Familiebarnehage
Forsiden
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
119762 sidevisninger
 
Foreldreundersøkelsen 2022  ( 20/01/2023 )

Fornøyde foreldre- i år også 

Veldig glade for å se at vi får så gode tilbakemeldinger i år igjen

 

Rapport fra foreldre-undersøkelsen 2022

 

Først vil jeg takke dere for at det var så mange som tok seg tid til å svare. I år også var alle barna representert! Det er til stor hjelp for oss, slik at vi kan få en god indikasjon på hvordan vi driver barnehagen vår. Og for å kunne gjøre forandringer og utbedringer, slik at vi kan opprettholde et godt tilbud.

 

Undersøkelsen var delt opp i 6 kategorier:

1. Svært fornøyd

2. Ganske fornøyd

3. verken eller

4. Ganske misfornøyd-

5. Svært misfornøyd-

6. Vet ikke

 

Det var veldig fint å se at ingen hadde krysset av på rød-kategori på noen av spørsmålene.

Totalt sett er vi veldig fornøyd med resultatet. Og gjennomsnitts-skåren ble 4,89.

I fjor skåret vi 4,86 poeng, så vi går den rette veien😊

 

Undersøkelsen var delt opp i 8 kategorier:

 

 

2020

2022

1

Ute og innemiljø

4,6

4,4 

2

Relasjon mellom barn og voksne

4,9

4,9

3

Barnets trivsel

5,0

4,9

4

Informasjon

4,9

4,9

5

Barnets utvikling

5,0

4,9

6

Medvirkning

4,8

4,7

7

Henting og levering

4,9

4,8

8

Tilfredshet

5,0

4,8

 

Gjennomsnitts skår

4,89

4,79


Irene