Slettheia Familiebarnehage
Forsiden
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
112478 sidevisninger
 
Foreldreundersøkelsen 2020  ( 29/01/2021 )

Fornøyde foreldre- i år også 

Veldig glade for å se at vi får så gode tilbakemeldinger i år igjen

 

Rapport fra foreldre-undersøkelsen 2020

 

Først vil jeg takke dere for at det var så mange som tok seg tid til å svare. I år også var alle barna representert! Det er til stor hjelp for oss, slik at vi kan få en god indikasjon på hvordan vi driver barnehagen vår. Og for å kunne gjøre forandringer og utbedringer, slik at vi kan opprettholde et godt tilbud.

 

Undersøkelsen var delt opp i 6 kategorier:

1. Svært fornøyd

2. Ganske fornøyd

3. verken eller

4. Ganske misfornøyd-

5. Svært misfornøyd-

6. Vet ikke

 

Det var veldig fint å se at ingen hadde krysset av på rød-kategori på noen av spørsmålene.

Totalt sett er vi veldig fornøyd med resultatet. Og gjennomsnitts-skåren ble 4,89.

I fjor skåret vi 4,86 poeng, så vi går den rette veien😊

 

Undersøkelsen var delt opp i 8 kategorier:

 

 

2019

2020

1

Ute og innemiljø

4,5

4,6

2

Relasjon mellom barn og voksne

4,9

4,9

3

Barnets trivsel

5,0

5,0

4

Informasjon

5,0

4,9

5

Barnets utvikling

4,9

5,0

6

Medvirkning

4,7

4,8

7

Henting og levering

4,9

4,9

8

Tilfredshet

5,0

5,0

 

Gjennomsnitts skår

4,86

4,89


 

Her er en kort analyse av de emnene som fikk færrest poeng

1. Ute og inne miljøet:

Under denne kategorien er det påstanden «Barnehagens utearealer» fikk 4,4 poeng, og «Barnehagens mattilbud» 3,9 poeng.

 

Hvis vi skal tolke svarene ut ifra det uteområdet vi har her i barnehagen, er det dessverre lite vi kan gjøre med størrelsen. Men hvis det er noe dere mener vi fysisk kan gjøre med utearealet vårt, er det fint om dere sier ifra til oss eller foreldrekontakten, slik at vi kan gjøre noe med det.

Og forhåpentligvis, hvis dere kunne tatt i beregningen at vi bruker andre uteområder å leke på, så ville resultatet blitt bedre.

Mattilbudet: Her svarte de fleste Vet Ikke. Og det skjønner jeg godt, siden vi ikke har servert mat siden mars. For pga korona-situasjonene/smittevern, fikk vi ikke lov av kommunen å servere mat.


6. Medvirkning:

Under denne kategorien er det påstanden «Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning» som har fått 4,8 poeng.

 

For at dere foreldre skal få større medvirkning, er det viktig at dere ytrer deres ønsker og meninger. Dette kan dere gjøre anonymt gjennom foreldrerepresentanten. Hun vil videreformidle dette til oss, slik at vi kan legge det inn i årsplanen og/eller ta det opp på planleggingsdagen vår.


Irene